10-те ефективни качества на ръководителя на екипа

Ефективен лидер на екипа има различни черти и характеристики, които насърчават членовете на екипа да го следват. Ръководителите на екипи естествено притежават определени качества, като състрадание и почтеност, или учат лидерски умения чрез формално обучение и опит. Качествата на ефективен ръководител на екип вдъхновяват доверието и уважението на екипа и стимулират производството на работното място.

1. Ясен комуникатор

Ефективните лидери на екипите общуват ясно. Качествените вербални и писмени комуникационни умения позволяват на лидерите да представят очакванията на членовете на екипа по начин, по който работниците могат да разберат. Ефективните комуникационни умения позволяват на ръководителите на екипи да слушат приноса на другите.

2. Силни организационни умения

Ефективните лидери на екипи притежават изключителни организационни умения. Организационните умения помагат на ръководителите на екипи да планират целите и стратегиите, които позволяват на членовете на екипа да работят оптимално. Организираните ръководители на екипи създават системи, които поддържат реда и насочват членовете на екипа към постигането на целите и задачите на фирмата.

3. Уверен в екипа

Ефективен лидер на екипа е уверен в своите способности, както и уверен в способностите на членовете на екипа си. Увереният лидер е сигурен в решенията, които взема, които засягат неговия екип. Самоуверен ръководител на екип също така уверява членовете на екипа в неговия авторитет в организацията.

4. Уважение към другите

Ръководителят на качествен екип уважава членовете на екипа си. Уважителният лидер упълномощава служителите, като ги насърчава да предлагат идеи за решения, които ги засягат. Това позволява на членовете на екипа да знаят, че лидерът уважава техните мнения и мнения.

5. Справедливо и добро

Ръководителят на качествен екип се отнася справедливо към членовете на екипа. Той е в съответствие с награди и признание, както и с дисциплинарни действия. Справедливият лидер гарантира, че всички служители получават същото лечение.

6. Пример за почтеност

Ефективен лидер на екипа е честен и отворен с членовете на екипа си. Лидерите, които притежават интегритет, придобиват доверието на членовете на екипа, защото той прави това, което казва, че ще направи и третира другите по същия начин, по който иска да бъде третиран.

7. Влияние в основните области

Влиятелните лидери помагат да се вдъхнови ангажимента на членовете на екипа да постигнат целите и задачите на компанията. Влиятелни лидери също помагат за управлението на промяната на работното място, като придобиват доверието на работниците чрез ефективно вземане на решения и комуникация.

8. Желание за делегиране

Ефективните лидери на екипи знаят как да споделят лидерството чрез делегиране. Делегирането на определени задачи на надеждни членове на екипа позволява на лидера да се съсредоточи върху подобряването на функциите и производството на работното място.

9. Мощен фасилитатор

Ефективните лидери на екипи са мощни фасилитатори. Като фасилитатор, ръководителите на екипи помагат на работниците да разберат целите си. Те също така помагат за организирането на план за действие, за да се гарантира, че членовете на екипа изпълняват своите цели и задачи по-ефективно.

10. Квалифициран преговарящ

Ръководителите на екипи използват умения за водене на преговори за постигане на резултати и постигане на разбиране в случай на конфликт на работното място. Ръководителите на екипи, които преговарят, ефективно рационализират процеса на вземане на решения, както и решават проблеми за най-добрия интерес на всички участници.