10 причини не отговарят на бизнес целите

Като собственик на бизнес е важно да инициирате проекти, които ще ви помогнат да постигнете бизнес целите и задачите, които сте посочили за тримесечието или годината. Тези проекти могат да ви помогнат да установите своето място на пазара, да увеличите бизнеса си или да подобрите бизнес репутацията си. Дори при наличието на проектен план, съществуват различни причини, които могат да допринесат за неуспеха на вашия проект да посрещне вашите бизнес обекти. Внимателното планиране може да помогне да се избегнат тези капани.

Неясни бизнес цели

Компаниите развиват своите бизнес цели въз основа на целите, които са поставили за тримесечието или годината. Ако бизнес целите са неясни, той може да остави бизнеса да инициира проекти, които не изпълняват целите на компанията.

Бюджетни ограничения

Могат да настъпят промени в проекта, които увеличават разходите Ви над първоначално предвиденото в бюджета. Ако разходите надхвърлят първоначално предвидените в бюджета, може да не успеете да финансирате приключването на проекта си.

Недостатъчен или неквалифициран талант

Когато разработвате проект, е важно да се определи какъв тип човешки ресурси и умения са ви необходими, за да направите проекта успешен. Липсата на талант може да повлияе на това, доколко проектът се проучва, управлява, финансира и изпълнява, което може да повлияе на това дали тя изпълнява необходимите цели.

Лошо проучване

Преди да започнете даден проект, отделете значително време от проучване на вашия целеви пазар, конкуренцията, текущата бизнес среда и тенденциите в индустрията. Липсата на научни изследвания или неправилното изследване може да доведе до пропускане на проект, който да не постигне целите си.

Неясен целеви пазар

В крайна сметка всеки проект, който бизнесът прави, е по някакъв начин насочен към въздействие върху целевия пазар. Ако не сте определили правилно целевия пазар или не сте наясно с нуждите и желанията на този пазар, проектът, който стартирате, вероятно ще доведе до неблагоприятни резултати.

Време и график

Независимо дали вашият проект е рекламна кампания или разработване на нов продукт, е необходимо да има времева линия, която да посочва кога и в какъв ред трябва да се изпълни всяка задача. Ако дадена задача е завършена след крайния срок или не е последователна, тя може да повлияе неблагоприятно на успеха на проекта.

Липса на тестване

Фазата на тестване на даден проект може да ви помогне да идентифицирате областите, които трябва да се адаптират, за да се гарантира, че проектът работи, както е планирано. Ако вашият проект е нов уебсайт, но го стартирате преди тестване, може да забележите наплив от жалби от клиенти, които твърдят, че сайтът работи твърде бавно, не се зарежда или съдържа функции, които не работят.

Грешки при изпълнение

Проектните планове очертават конкретни инструкции, които описват подробно как да се изпълни проектът. Ако изпълнението се измени от плана, то може да намали цялостното въздействие на проекта. В резултат на това тя може да компрометира дали проектът изпълнява поставените цели.

КОНКУРС

Докато работите по проекти, конкуренцията ви постоянно работи по свои собствени проекти. Техните проекти могат да повлияят на резултата от вашето, особено ако някои от вашите изследвания и данни зависят от това, което очаквате да направят в бъдеще.

Мониторинг и контрол

Мониторингът и контролът на проекти могат да ви помогнат да уловите грешки, да правите промени, когато е необходимо, и да следите как вътрешните и външните фактори влияят на проекта. Когато няма наблюдение и контрол, по-вероятно е проектът да не успее да ви помогне да постигнете бизнес целите си.