3 Основни дейности на целевия маркетинг

Три основни дейности на целевия маркетинг са сегментиране, насочване и позициониране. Тези три стъпки съставляват това, което обикновено се нарича STP маркетингов процес. Компаниите и маркетолозите използват този стъпка по стъпка подход към целевия маркетинг, за да разберат кои сегменти предлагат най-добрия потенциал за печалба и как ефективно да ги продават.

Основни маркетингови цели

Целевият маркетинг означава идентифициране на конкретни пазарни сегменти в по-голяма аудитория и насочване към тях с рекламни кампании. Този процес е често срещано явление в маркетинга и помага на компаниите да получат по-голяма стойност за своите рекламни инвестиции. Това противоречи на историческите подходи към маркетинга, при които компаниите просто биха платили, за да доставят съобщения на масовите пазари, без да обмислят загубите при плащането, за да достигнат до потребителите, които никога няма да купуват. Чрез насочване към определени пазари фирмите с ограничени бюджети могат да получат повече възвръщаемост от рекламните си долари.

Сегментирането

Сегментирането означава разбиване на пазара на по-малки, хомогенни сегменти. В рамките на STP, това е виртуална стъпка, чрез която бизнесът разглежда всички възможни пазарни сегменти. Сегментиращите стратегии включват демографски, лайфстайл, географски и поведенчески подходи. Сегментацията на демографските данни означава, че разбивате пазарите въз основа на лични качества, като възраст, раса, семейно положение, пол и доход. Сегментирането на начина на живот означава, че вие ​​разделяте клиентите по хобита и интереси. Географското сегментиране прави ключови местни, държавни, регионални, национални или международни пазари. Сегментирането на поведението се основава на такива неща като модели на използване и търсените ползи от продукта.

Насочване

След мозъчната атака на възможни сегменти в първата стъпка, следващата стъпка е да изберете избран пазар, към който да се насочите или да се съсредоточите. Компаниите често се фокусират върху един пазарен сегмент едновременно с маркетинговите и рекламните кампании. Който и пазар да е най-атрактивен от гледна точка на печалбата или дългосрочен потенциал, обикновено се избира първо. Факторите, включващи размера на пазара, потенциала за растеж и интензивността на конкуренцията, оказват влияние върху възприеманата възможност за насочване към даден пазар.

позициониране

Позиционирането е как компанията иска целевият пазар да възприеме своята марка или продукт. Някои компании правят качеството ключово послание за позициониране и се опитват да продават своя продукт като най-високо качество за целевия пазарен сегмент. Други качества, които обикновено се използват за диференциране, включват обслужване, уникални характеристики, грижа за околната среда, удобство за семейството, безопасност, надеждност, дълготрайност и ниска цена. Ключът е да се открои от конкурентите с уникално послание, което се харесва на интересите на целевия пазар.