3 Проблеми в корпорация, причинена от нейната сложна организационна структура

Най-простите организационни структури са възможни само в малък бизнес, където собственикът управлява нещата с помощта на няколко служители. Организационната схема дори не е необходима, защото има само два слоя: собственик-мениджър и служители. Това не е така в сложна корпорация. Те използват много, което изисква надзорници. Двуслойната диаграма нараства до няколко слоя, като добавя и отдели. Фирмата може да се окаже, че ще бъде разделена на разделения по целия свят. С толкова много движещи се части, проблемите непременно ще се развият. Разбирането на тези слаби страни може да помогне на нарастващия малък бизнес да предотврати същите проблеми.

пипкавост

Малък бизнес може да бъде динамично място. Когато възникнат възможности, собственикът може бързо да се нахвърли. Когато проблемите стачкуват, собственикът мобилизира служителите. Добавянето на сложност забавя нещата. За да мобилизира служителите, собственикът трябва да мине през мениджъри, които след това да подредят работниците. Проблемите на първа линия изискват служителите да говорят с непосредствените ръководители за решение, което след това да се консултира с надзорните органи, и така по командната верига, където решението е взето. Тогава решението трябва да се върне обратно. Тъй като се търгува с лекота за контрол, компанията просто не може да бъде толкова отзивчива към пазарните сили.

общуване

След като тя стане достатъчно сложна, една организация трябва да подреди работата по отделите. Това засяга комуникацията, защото служителите са сегрегирани, особено когато организационната структура включва цели дивизии, разделени от разстояние. Сложността на самата компания също затруднява комуникацията. Изследователят на Североизточния университет Майкъл Зак посочва в статия от 1999 г. в списанието "Насоки на знанието", че сложността изисква ограничения и опростяване, за да може нещата да се свършат. Например, за да си свърши работа, счетоводителят се нуждае само от информация, свързана със самата работа. Това, заедно със сегрегацията на департаментите, служи за превръщане на информационния пул в отделите или отделите, вместо да бъде споделен в цялата компания.

координация

Бизнесът е система, която взема входни данни, обработва ги и след това произвежда резултати. Всички части на системата са взаимосвързани и трябва да бъдат координирани. Координиращите дейности заемат комуникация. Тъй като сложността пречи на комуникацията, координацията трябва да страда. Понякога проблемът с хората, отдели и дейности не е просто страничен продукт на непълна или липсваща комуникация, а на изолираността. Сегрегираните отдели и подразделения развиват късогледство и изпитват затруднения при разбирането на нуждите и опасенията на други компании и след това може да не реагират адекватно, когато бъдат призовани за сътрудничество.

Компенсиране

Растящият малък бизнес, изпитващ проблеми в резултат на сложността, не е безсилен. Мълчаливостта може да бъде подобрена чрез децентрализация, което означава делегиране на правомощия на възможно най-ниски нива. Това позволява на тези, които са най-близо до ситуация, а често и най-квалифицираните, да вземат решения. Например, служител в парка, обслужващ количка за сладолед, може да пренареди сладоледа, вместо да разчита на надзорен орган. Премахването на управляващите слоеве може също да помогне. Някои сложни бизнеси преминават към организационната структура на екипа, в който екипите на служителите имат власт. Тези екипи са склонни да бъдат креативни, иновативни и приспособими. Компанията вижда увеличаване на комуникацията и координацията.