Процес на оценка на 360 градуса

Бизнесът използва процеса за оценка на ефективността на обратната връзка от 360 градуса, за да оцени отделните мениджъри. Тази всеобхватна система за оценка на постиженията осигурява обратна връзка за работата на мениджъра, събрана от различни хора, с които редовно взаимодейства. Източниците на обратна връзка включват директен ръководител на мениджъра, колеги, клиенти, доставчици и самооценка.

значение

Тъй като обратната връзка идва от всички области, в които мениджърът взаимодейства, резултатите са по-надеждни. Когато същата обратна връзка идва от няколко души и отдели, става трудно да се игнорира. Освен това процесът изисква анонимност от страна на оценителите; това ги насърчава да отговарят на честността без страх от негативни последици.

Критерии

Въпросите от проучването трябва да оценяват знанията, уменията и поведението на мениджъра. Оценката на знанието определя колко добре мениджърът познава работата, компанията и индустрията като цяло. В частта за оценка на уменията оценителите оценяват колко ефективно мениджърът изпълнява задачите, както и качеството и ефективността на резултата. Оценката на поведението обхваща междуличностните умения, комуникативната ефективност, отношението към другите, уменията за управление на времето и организацията. С други думи, той оценява колко добре мениджърът се справя с динамична работна среда - неговите модели на поведение и управление на отношението, но не и личностни черти.

Ползи

Процесът на обратна връзка от 360 градуса събира данни от различни гледни точки, а не само от прекия ръководител, както при традиционните методи. Процесът е фокусиран върху клиента и определя клиентите като външни за компанията и вътрешни, като например човек в друг отдел, с който мениджърът взаимодейства често. Когато се прилага правилно, процесът осигурява директна и честна обратна връзка на мениджъра. Преглеждайки възприятията на другите, той може да види по-ясно ефекта от неговото поведение и отношение към другите.

Съображенията

Служителите трябва да приемат процеса на обратна връзка като честен и точен, за да работи правилно и успешно. Процесът трябва да се вписва в организационната култура; той работи най-добре за фирми, където служителите редовно си сътрудничат или работят в екипи. Въпросите от проучването трябва да се съсредоточат върху съответните критерии за изпълнение на работата. За да насърчат приемането на служителите, организациите трябва да проведат информационна кампания, наблягаща на ползите, справедливостта и точността на системата.

Внимание

Бизнесът, желаещ да приложи този всеобхватен метод за оценка, трябва да бъде готов да похарчи времето и усилията, необходими за обучението на всеки анонимен оценител в процеса, както и за правилните и неправилни начини за интерпретиране на въпроси. Липсата на подходящо обучение на доставчиците на обратна информация най-вероятно ще доведе до неточни резултати или до пълен провал на процеса за представяне на съответната информация. Освен това, фирмите трябва да разполагат с оценители за всеки ръководител, избран от външен сътрудник по човешките ресурси или от външна фирма.