Системни изисквания на 3D Studio Max

Творческите професионалисти, като аниматори, разработчици на игри, артисти за визуални ефекти и графични художници, могат да се възползват от 3D Studio Max, за да създават анимации, графики за движение и визуални модели. Програмата, която има инструменти за симулация и усъвършенствана визуализация, има специфичен набор от изисквания за хардуер и операционна система, които трябва да бъдат изпълнени, за да се изпълни правилно приложението.

Операционна система

3D Studio Max изисква операционната система Windows Professional. Тя няма да работи с изданията Home или Basic. Най-новата версия е съвместима с Windows XP Professional с Service Pack 3. Също така е съвместима с Windows 7 Professional системи. Програмата работи само на 32-битови и 64-битови версии на Windows. Бит се отнася до това как централният процесор на компютъра обработва данни. 64-битовите системи обработват данните по-бързо от 32-битовите системи.

Скорост на паметта и процесора

3D Max Studio е приложение с висока интензивност на паметта, което използва силно стилизирани и висококачествени графики за изпълнение на задачи като анимации и моделиране, така че съвместимият компютър трябва да съдържа достатъчно памет. За 32-битови системи се препоръчва най-малко 4 GB памет за изпълнение на важни задачи. За 64-битови системи е необходима поне 8 GB памет. Програмата също така изисква Intel Pentium 4 1.4 GHz или еквивалентен AMD процесор с SSE2 технология или по-висока за 32-битови системи, и Intel 64 или AMD64 процесор с SSE2 технология3 за 64-битови системи.

Graphics

3D Studio Max е графично-базирано приложение, така че колко добре или лошо ще се изпълнява зависи от графичната карта, която използвате. Изисква се видеокарта с поне 512MB RAM, но за подобряване на производителността се препоръчва 1 GB или повече. В допълнение, най-новата версия на технологията Microsoft Direct3D, Direct3D9 или графична карта, която поддържа OpenGL, е необходима за ускоряване на графичната производителност.

Място на твърдия диск

3D Studio Max изисква поне 3 GB свободно пространство на твърдия диск за завършване на инсталацията. Това пространство се използва предимно за инсталиране на приложението и съхраняване на жизненоважни файлове, като актуализации, приставки и проби. Ако компютърът ви не разполага с достатъчно дисково пространство, изтрийте файлове и премахнете нежелани или ненужни програми, за да създадете стая.

Други изисквания

За да използвате 3D Studio Max правилно, компютърът трябва да съдържа DVD устройство. Необходима е и интернет връзка за изтегляне от интернет и достъп до Autodesk Subscription. Мишка с три бутона също се препоръчва за моделиране и анимации.

Опровержение

Тази информация е специално за 3D Studio Max 2013. Системните изисквания могат да се различават леко или значително с по-нови или по-стари софтуер.