5 Необходими умения за комуникация Като собственик на бизнес

Независимо от размера на вашия бизнес или обхвата на продуктите и услугите, които предлага, владеенето на устни и писмени комуникации е от съществено значение за насърчаване и поддържане на положителен профил. Не само трябва да сте добре информирани за нуждите на вашата целева демографска група, но и да сте ангажирани с предоставяне на достатъчно инструкции и конструктивна обратна връзка, така че вашата работна сила да разбере вашите очаквания за визия и резултати.

яснота

Най-добрият продукт на света няма да се продава, ако не можете ясно и сбито да обясните какво е това, как работи и защо потребителите трябва да го притежават, според авторите на Harvard Business School от "Бизнес комуникация". Яснотата в устните ви презентации, продажбите, маркетинговите материали и писмената кореспонденция са от първостепенно значение за успешния бизнес. Пазете съобщенията си прости, ясни и фокусирани.

съпричастие

Убеждаването на другите да покровителстват бизнеса ви изискват чувствителност от ваша страна към проучване, разбиране и адресиране на най-важното за тях, пише Норберт Обухон, автор на "Анатомията на убеждението: как да убеждаваш другите да действат върху твоите идеи, да приемат своите предложения, Купете продуктите или услугите си, наемайте, насърчавайте и още. " Ефективният комуникатор се отнася не само до междуличностно ниво, но използва език, графики и концепции, които отразяват специфично възрастта, пола, образованието, етническата принадлежност, професията и финансовото състояние на нейната целева аудитория.

ентусиазъм

Ако не вярвате в собствения си продукт, услуга или предприемачески талант, не можете да очаквате никой друг. Положително, ангажирано и оптимистично отношение е нагласата за комуникация, която не можеш да си позволиш да пренебрегнеш. Независимо дали срещате нови клиенти, правите реч, правите демонстрация на продукт, отговаряте на телефона или пишете писмо, вашата целева аудитория може да каже дали обичате това, което правите. Усмивка, кимване, контакт с очите, покана за взаимодействие и поддържане на приятелски тон.

договаряне

В един съвършен свят всеки ще се съгласи с идеите ви, ще бъде непринуден за вашите продукти и никога няма да направи нито една грешка. В реалния свят обаче добрите умения за слушане, мозъчна атака и посредничество са от решаващо значение за разрешаване на вътрешни и външни конфликти, прилагане на нови политики и процедури, договаряне на договори и удовлетворяване на клиентите. Добрият комуникатор трябва да бъде не само компетентен лидер в насочването на конструктивни дискусии, но и на екип, който да признае инвестициите, които всеки работник има в резултата.

Език на тялото

Как вашите служители, продавачи и клиенти реагират на това, което казвате, често се основава на невербалните съобщения, които предавате. Настройте ги, сгънете ръцете си, сложете ръцете си на бедрата, претърколи очите си, прозявайки се, блъскайки пръстите си, нахлувайки в личното им пространство, като стоите прекалено близо или ги обръщате, докато говорят, всички казват едно и също нещо : "Вие не сте важни за мен." Ако искате да спечелите уважението им - и техния бизнес - трябва да общувате с цялото си тяло, за да имате неразделено внимание.