5-те основни етапа на развитие на международния пазар

След като бизнесът надхвърли първоначалните си целеви пазари, той трябва да търси нови области, в които да се разширява. Ако местните или националните пазари са малки, твърде регулирани или силно конкурентни, може да се окаже, че международните пазари са по-привлекателни и имат по-висок потенциал за печалба. Влизането в глобалния пазар може да бъде от полза, но инициативата трябва да се ръководи от добре дефинирана маркетингова стратегия.

култура

Първият етап от развитието на международния пазар е избора на области, в които да се предлагат вашите продукти, проучване на социалните и културните различия. Ако вашата компания не е развила чуждестранен пазар преди това, може да сте по-успешни, ако изберете държави с някои прилики с вашия вътрешен пазар. Започнете със създаването на присъствие за вашата марка и го разграничете от местните продукти по позитивен начин. Вашата промоция и реклама трябва да съответстват на местните практики, обичаи, начини и стандарти.

финансов

Проучването на финансовите аспекти на вашия пазар следва успешното развитие на пазарното присъствие. След като сте сигурни, че новият пазар ще приеме вашия продукт, трябва да разгледате ценообразуването и ефектите от международните финансови операции. Валутните курсове, митата и местните лихвени проценти играят важна роля в ценообразуването и доходността на новия пазар. Вашата стратегия трябва да поставя цели за продажби и да купува съответните фючърси за размяна на валута с долари, защото ще бъдете платени в местна валута.

правен

Правната фаза на развитието на международния пазар включва създаването на чуждестранно присъствие и може да се наложи да получите местна помощ, за да се ориентирате в тънкостите на местното законодателство. Вашето присъствие може да варира от създаването на уебсайт, насочен към специфичния местен пазар, и доставката от местен доставчик или склад до пълноценна местна операция, която прави производство или монтаж. Гарантирането на спазването на местното законодателство е от решаващо значение за избягване на проблеми.

Тест маркетинг

Докато стратегическият подход помага за развитието на пазара, доказателството се крие в генерирането на продажби. Тестовият маркетинг ви позволява да изпробвате алтернативни подходи, без да инвестирате големи суми в стратегии, които могат да се провалят. Предложете ограничени количества от Вашия продукт на различни ценови точки и с различни рекламни стратегии, за да разберете какви са най-ефективните методи. Трябва да зададете целите си - като високи продажби, значителна печалба, придобиване на пазарен дял или изграждане на вашата марка - и да оцените ефективността на пазарното тестване спрямо вашите цели.

Конкурентни анализи

Въпреки че може да имате международни конкуренти, ключът към успеха е изследване на поведението на местните компании и тяхната история. Потърсете указания за това, какво е работило на местния пазар в миналото и какви подходи са били неуспешни. Ако конкурентите от вашия вътрешен пазар се опитаха да влязат на този международен пазар преди, можете да се поучите от техния опит.