5 Ключови фактори, които влияят върху предприемачеството

Предприемаческите усилия са като биологични експерименти в природата: много вариации се изпробват, но само малък процент от тях продължават да процъфтяват. Вие обаче имате предимство пред природата. Като предприемач можете да настроите своя експеримент с преднамереност. Предприемачите работят при ограниченията на своята среда - политическата икономия.

Пет фактора ще бъдат от ключово значение за успеха на предприемачеството: креативност, толерантност към риска, отзивчивост към възможностите, лидерство и способност да се възползват от правата, които ви се предоставят.

Творчество и натрупване на идеи

Не бъдете разубедени от предизвикателството да бъдете креативни. Не е нужно да сте оригинален създател на колелото, за да подобрите каменния цилиндър. Като застанете на раменете на гиганти, можете да вземете съществуващи идеи и да направите малки подобрения върху тях. Най-добрите ви идеи могат да дойдат при вас, когато заспите или докато се къпете. Разпознавайте, когато имате нова идея и не им позволявайте да се измъкнат от вас. Напиши ги! Не всяка идея трябва да бъде домашен. Чрез натрупване на вашите идеи, вие ще можете да дестилирате великите от останалите и да сте готови да бягате с най-добрите.

Толерантност към риска и извличане на полза от възможността

Наградите рядко идват без риск. Вашата способност да се възползвате от възможността ще зависи отчасти от толерантността ви към риска. Като основател на стартиращ бизнес, инвеститорите ще очакват от вас да имате личен интерес във вашия бизнес. Ако няма да заложите на идеята си, защо трябва някой друг?

Ако не можете да си позволите риска, финансово или емоционално, тогава можете да вземате решения, които са твърде хладни, за да успеете. За да се справя добре, предприемачът се нуждае от силното чувство за само-ефективност, за да повярва, че рискът ще бъде преодолим.

Отзивчивост към възможността

Възможността може да напусне бързо. С интернет разпространението на информация и идеи доведе до по-дълбока, по-бърза конкуренция, за да бъде първият двигател. Способността да се отговори на пазара и новите бизнес възможности може да бъде разликата между успешен предприемач и неуспешен бизнес модел.

За да бъде отзивчив, предприемачът трябва да има гъвкавост на съзнанието и ресурсите, необходими, за да види и да се възползва от новите и предстоящи възможности. Да се ​​научиш от грешките си и тези на другите, за да приложиш промените, може да задържи бизнеса на повърхността. Калибриращата твърдост, от друга страна, може да превърне пускането в прах.

Лидерство и вдъхновяващи други

Предприемачът трябва да разпореди активи. Лидерите са изправени пред предизвикателството да приемат възможности и да ги превръщат в вдъхновяващи визии за другите. Вие неизбежно ще трябва да продадете или вашата идея или продукт, за да започнете предприемачеството си. Предприемачът трябва да поеме идеята и да я превърне в действия и продукти, за да се възползва от тази възможност. Лидерството може да дойде в много форми, но въпреки това е от съществено значение за предприемачеството. Трябва да поемете водещата роля, за да постигнете вашите идеи.

Правата на интелектуална собственост

Законите за интелектуална собственост могат да ви предоставят изключителни бизнес права за вашите идеи. Ако не защитите идеите си, те могат да бъдат копирани - евтино. Веднъж щом идеята е в публичното пространство, може вече да не е възможно тази идея да се използва като конкурентно предимство. Обществото оценява идеите, които се споделят.

В замяна на споделяне на идеи, правителствата предоставят ограничени монополи, които ще ви позволят да се възползвате от тях за определен период от време, като компенсирате частично разходите, които сте направили в областта на научните изследвания и развитието. Професионалистите в областта на интелектуалната собственост могат да ви помогнат в търсенето на такива права.