5 стъпки за оценка на възможностите за бизнес

Независимо дали стартирате малък бизнес от нулата или закупувате съществуваща компания или франчайз, трябва да предприемете стъпки, за да оцените потенциала на бизнеса и вашите способности, за да работи. Вашето разследване трябва да бъде задълбочено, анализирайки рисковете и ползите от тази възможност. Оценката на бизнеса изисква анализ на финансовите, продуктовите и човешките ресурси. Прегледайте потенциала и капаните, присъщи на бизнеса, за да вземете информирано решение и да увеличите шансовете си за успех.

Самоанализ

Според Центъра за развитие на малкия бизнес в Арканзас повечето малки предприятия се провалят поради лошо управление и неспособността на собственика да управлява ресурсите. Преди да започнете да проучвате осъществимостта на вашата идея и пазара, които планирате да въведете, оценете собствените си таланти, желания и цели. Обмислете желанието си да поемате рискове, както и колко време и енергия ще ви трябват, за да направите бизнеса успешен. Прегледайте финансовите си, персонални и маркетингови умения, за да сте сигурни, че разполагате с необходимия фон, за да постигнете успех в новото си начинание.

Финансови компоненти

След като научите за инвестициите, необходими за закупуване на съществуващия бизнес или франчайз или за първоначалните разходи, които ще трябва първоначално, оценете собствените си ресурси. Част от финансовата оценка включва сумата, която имате в личните спестявания, за да добавите към първоначалната инвестиция. Банките обикновено изискват от предприемачите да намерят част от инвестицията, за да покажат добра воля и желание да поемат риск с кредитора. Оценете финансирането, налично чрез продавача, инвеститорите и кредиторите, когато оценявате шансовете си за успех.

Проучване на пазара

За да разберете добре какво правите, изпълнете обширен проект за пазарно проучване, за да определите приложимостта на вашия бизнес. В допълнение към събирането на статистически данни за тенденциите и настоящите модели на купуване на клиенти, трябва да знаете кои са вашите клиенти, къде се намират и каква конкуренция съществува във вашия район. Обмислете пазарните изследвания като първи стъпки в анализа на възможностите, които ви помагат да разберете точно как ще продавате продукти или услуги на определен пазар.

Оценка на риска

Пълната оценка на бизнес възможността включва оценка на риска. Честна оценка на потенциалните рискове, присъщи на новия ви бизнес, може да ви помогне да се подготвите за възможни проблеми и да решите дали рисковете са на стойност инвестицията. Подробностите, които трябва да вземете под внимание в процеса на оценка на риска, включват фактори, които биха могли да повлияят негативно на вашия бизнес, като например общото състояние на икономиката, метеорологичните събития и конкурентоспособността на конкуренцията. Вътрешните съображения трябва да включват вашето собствено здраве, нивото на кредита, с което разполагате, и броя и вида на служителите, които ще трябва да наемате, за да управлявате бизнеса ефективно.

поддържа

И накрая, оценете размера на подкрепата, която очаквате да получите от вашето семейство и общността. Най-вероятно ще прекарате много време в началните етапи на откриването на новия си бизнес, което може да повлияе на семейните ви отношения. Оценката на възможностите изисква професионални и лични съображения. Може да се наложи някои ограничения и ангажименти да бъдат ограничени за известно време. Нагласите и културните предпочитания във вашата общност могат да повлияят на способността ви да растете и поддържате бизнеса си. Оценете положението си на всички тези фронтове, за да сте сигурни, че имате необходимата подкрепа, за да бъдете успешни.