7 C на ефективната бизнес комуникация

Ефективната комуникация е важна част от бизнес успеха. За да се установи добра бизнес комуникация, тя помага да има план за ефективна комуникация. Можете да използвате списъка си с "С" думи за комуникация, за да създадете ефективна комуникация на всички нива на вашата компания и да помогнете за по-ефективно взаимодействие с клиентите.

сбит

В бизнеса си струва бързо да стигнем до точката. Ефективното бизнес общуване използва кратък и ясен език, който изцяло и по начин, който насърчава ефективното действие.

пълен

Планирайте бизнес комуникацията си внимателно, за да получите цялата информация на получателя си за първи път. Ако оставите важна информация в първоначалната си кореспонденция, това ще доведе до редица проблеми, които ще отнемат време за поправка.

разговорен

Според треньора по комуникациите Рик Филипс, който пише на уебсайта на Еван Кармайкъл, е важно да представите информацията си в разговорен тон, който призовава за взаимодействие, а не като конфронтационен тон, който може да предизвика аргумент. Ефективната комуникация представя информацията по начин, който не е емоционален, а професионален.

ясно

С бизнес комуникация, понякога получавате само един шанс да направите своята точка. Ако информацията ви е разбрана погрешно, може да нямате възможност да я коригирате, преди да ескалира в проблем. Когато представяте информацията си, не забравяйте да го направите с ясен глас, който позволява всяка дума да бъде разбрана.

внимателен

Когато говорите с бизнес партньори или клиенти, винаги отваряйте разговора с въпроси и разяснения. Когато приключите с изявлението, оставете момент за другия човек да зададе въпрос, преди да преминете към следващата част. Когато отговорите на въпрос, уверете се, че отговорът е разбран преди да продължите в разговора.

увереност

Доверието в разговора ви допринася за добавянето на доверие към информацията ви. Представете данните си с ясен и командващ тон, който показва, че знаете предмета, за който говорите, и че представената информация е ценна.

Проверка

Винаги проверявайте данните и фактите си преди да дадете бизнес презентация от всякакъв вид. Може да имате полезни идеи, но ако те са придружени от невярна информация, силата на вашите идеи се губи.