7 факта, които трябва да знаете преди да станете лидер

Президентът Дуайт Д. Айзенхауер каза: „Лидерството е изкуството да накараш някой друг да направи нещо, което искаш, защото той иска да го направи”. Хората подкрепят и следват лидерите по избор. Ефективните лидери добавят стойност към живота на онези, които ги подкрепят. Това включва слушане, а понякога и водене на вашите поддръжници. Приемането на този факт заедно с шест други ще ви помогне да станете лидер в личния и професионалния си живот.

Мениджъри срещу лидери

Мениджърите насочват подчинените си, като гарантират, че хората следват фирмените правила и системи, за да постигнат визията на компанията. Основната роля на мениджъра е да насочва, планира и завършва работните процеси, както е предвидено в правилника и процедурите на компанията. Хората обикновено следват инструкция за управление поради обещанието за парична компенсация. Един ефективен лидер вдъхновява и влияе на поддръжниците, като им показва как визията ще ги направи по-добри хора или работници. Мениджърите казват и лидерите продават.

Пететапен процес на отглеждане

Трябва да виждате себе си като лидер и да знаете колко е важно ръководството да расте. Във втората и третата фаза осъзнавате какво е необходимо, за да развиете и развиете план за личностно развитие за подобрение. Вие ставате по-ефективни, но воденето все още изисква много мисъл. В петата фаза, водещата става втора природа.

Символи говори томове

Характерът показва лидерски способности. Слаб характер ограничава способността ви да ръководите и нарушава доверието. Силният характер комуникира почтеност, сдържаност и силна трудова етика. Силните лидери служат като основа за своите поддръжници. Като ефективен лидер, вие ще взимате разумни решения, ще поемате вината, когато правите грешки и давате признание на своите поддръжници.

Простото е по-добро

Комуникацията включва обмен на информация между говорещия и слушателя. Използвайки ефективни умения за общуване, можете да преподавате, напътствате, управлявате и насочвате онези, които ви търсят за подкрепа. Сложните съобщения могат да останат нечути поради неспособността на слушателя да разбере съобщението. Ефективните лидери трябва да предават сложни съобщения с прости думи, за да постигнат яснота на съобщението. Този процес включва и слушане на приемника, за да разбере как да формулира посланието.

Знайте стиловете на лидерство

Визионерският стил се прилага в ситуации, в които една компания трябва да промени курса. Стилът на коучинг се фокусира върху подобряване на индивидуалното изпълнение. Някои наричат ​​това "микроуправление". Демократичният стил създава група от хора, в която компанията използва своите знания и умения, за да създаде ясна, дефинирана цел. Пакетирането определя високи стандарти за изпълнение и се фокусира върху скоростта и подобряването. Командният стил, най-често срещаната форма, прилича на военен стил на лидерство, където критиката надделява над похвала.

Бъди истински

Добрите лидери се справят с болестта, а не със симптомите. Разберете, че краткосрочните решения гарантират повторението на проблема. Лидерите трябва да се изправят пред реалността, да признаят ролята си в кризата и да разберат, че лошото може да се влоши. Очаквайте и преструктурирайте в по-лошо положение, за да останете напред. Използвайте криза като инструмент за изграждане на нещата.

Ти си само човек

Осъзнайте, че не можете да разрешите всеки проблем сам. Помолете вашите поддръжници за помощ. Чуйте техните решения и ги използвайте. Това създава доверие във вашите поддръжници. Във време на криза трябва да се противопоставим на кризата. Ако е необходимо, направете първата жертва, за да покажете своя ангажимент за намиране на дългосрочно решение.