АБВ на бизнес комуникацията

Нарастващата сложност на работното място на 21-ви век прави доброто общуване все по-важно. Организациите са "по-лесни", което означава, че мениджърите и работниците трябва да общуват с хора, над които имат малък или никакъв официален контрол. Икономиката става все по-глобална и способността да се конкурира в световен мащаб е предизвикателство. Добрите комуникатори ще процъфтяват в тези ситуации, докато онези, които не могат да комуникират добре, ще бъдат встрани.

Ползи

Добрата комуникация в една организация осигурява връзката между основните функции. Например в една малка компания за производство на уреди е наложително персоналът по проектирането да има гладка, кратка и ясна комуникация с инженерния и производствения персонал. Това е един от най-важните начини да се гарантира, че парите и времето не се губят. Ефективната комуникация изгражда силни взаимоотношения с клиенти, доставчици и други заинтересовани страни, които помагат на компанията да поддържа и развива конкурентно предимство. Служителите също се възползват от ефективната комуникация по време на прегледите на изпълнението. Прегледът, който се съобщава без да се накърни самочувствието на служителя, се приема по-добре от сърцето, което не е така.

Характеристика

Ефективната бизнес комуникация е свързана с разбирането. Мениджърите, които знаят точно коя е аудиторията им, връзката им с тази аудитория и най-добрият начин за общуване с нея, обикновено не се възприемат като лоши комуникатори. Те също знаят как да слушат. Те не прекъсват и насърчават служителите си да изразяват мнение, дори когато тези мнения не са свои.

Идентификация

Един прост метод за оценка дали общувате ефективно е да мислите за "ABC" на ефективната комуникация. "А" означава артикулация. Доброто произношение прави разлика в начина, по който се възприема. Изграждането на разбирателство ("Б") с вашите колеги, клиенти и мениджъри е важно за работата. Никой не работи добре с раздразнителен и непокорен съотборник. Силно уверено присъствие ("С") изпраща положително послание към хората. Клиентите искат да почувстват, че купуват правилния продукт, а самоувереното поведение помага да се създаде усещането, че са направили правилния избор.

погрешни схващания

Ръководителите понякога променят недискретността в комуникацията за откритост. Докато една отворена организация се оценява, защото служителите чувстват, че могат да изразяват становища, без да се страхуват от заплахи, мениджърите трябва да следят, че не говорят на училище. Служителите не искат техните мениджъри или колеги да разпространяват лична информация за тях или да предоставят информация за мелницата за слухове.

Времеви обхват

Комуникационният одит може да помогне да се определи дали цялостната комуникационна стратегия на вашата компания е ефективна. Обикновено се провежда веднъж годишно, като одитът изисква от служителите да оценят компанията за това, доколко тя комуникира с тези в и извън компанията. Поверителният преглед изисква също и начини за подобряване на комуникацията. Резултатите обикновено се споделят със служителите.