Приети промишлени техники за планиране и управление на проекти

Без значение колко голям или малък е вашият бизнес, от съществено значение е да следвате правилните техники за управление на проекти. Управлението на проекти е критична част от съвременния бизнес свят и е важно собствениците и управленските екипи на всяка компания да разберат как следващите правилни техники за управление могат да помогнат на крайния резултат. Дали участващите лица са сертифицирани ръководители на проекти или не, следвайки правилните процедури, е най-добрият начин да се гарантира, че проектът идва по-рано от графика и под бюджета.

Определете отговорните страни

Една от най-критичните части на всеки проект е определянето на отговорните страни. Поставянето на екип е съществена стъпка при управлението на проект и е от съществено значение тази стъпка да се осъществи първи път. Смяната на членовете на екипа, след като проектът е в ход, е стресиращ и объркващ, така че е важно да се оцени способността на всеки член на екипа да се увери, че всеки член е подходящ за проекта.

Също така е важно да има единна точка за контакт за проекта. Наименуването на водещ проект е от съществено значение, тъй като именно този индивид е отговорен за ръководството на проекта през всяка фаза - от определянето на нуждите до получаване на окончателно одобрение от ръководството.

Оценете ресурсите си

При планирането на проект е важно да се оцени всеки ресурс, с който разполагате, включително служители, оборудване и финансиране. Разгледайте внимателно всеки ресурс и вижте как той се вписва в общия обхват на проекта. При оценката на способностите на служителите, които понастоящем са на персонала, е важно да се разгледат техните нива на опит с подобни проекти, както и техническите им умения и междуличностни умения. Ръководителите на проекти, ръководещи екип от хора, с които не са запознати, могат да искат да получат обратна връзка от мениджъра на всеки човек, както и техните колеги и съотборници по други проекти. Опознаването на всеки член на екипа е от съществено значение за успешното приключване на проекта.

Определете нуждата от външни ресурси

Оценката на необходимостта от външни ресурси и консултанти е друга жизненоважна част от успешното управление на проекти. Тази оценка може да се осъществи като част от цялостната оценка на ресурсите или може да бъде определена като отделна задача. Независимо от начина, по който е поставен в проекта, от съществено значение е да се определи дали ще са необходими допълнителни външни ресурси. В някои случаи наемането на външни консултанти и експерти може всъщност да спести пари. Важно е всички ръководители на проекти да разгледат внимателно тази опция.