Може ли единна фирма да начислява данък върху продажната й такса?

Когато обмисляте разходите за наемането на униформи за себе си или за служителите си, данъците върху продажбите вероятно ще бъдат част от сметката ви. Тексас и повечето други държави налагат данък върху продажбите и ползването на наема на материална собственост, включително униформи, използвани във вашия бизнес. Данъкът върху продажбите на наеми в Тексас е същият като редовната ставка на данъка върху продажбите, 6, 25% плюс местната ставка за данък върху продажбите, до максимум 8, 25% към момента на публикуването.

Услуги по пране и почистване

Ако си купите собствени униформи и ги изпратите на унифицирана служба за почистване или ремонт, вероятно ще дължите данъци върху продажбите на тази услуга. Повечето държави налагат данък върху продажбите поне на някои видове услуги. Законодателството в Тексас, например, изрично посочва химическо чистене, пране, пресоване и поправяне на облекло като облагаема услуга. Законите могат да се различават в други държави, но услугите по пране често са конкретно включени като облагаема услуга. Консултирайте се с вашата държавна данъчна служба за подробности.