Как да получите достъп до GMod сървърни файлове

Терминът "GMod" е съкращение от Garry's Mod, който е игра, която позволява на потребителите да създават сценарии с използване на инструментариум. Чрез промяна на конфигурационния файл на сървъра GMod, потребителите могат да реализират произволен брой допълнителни символи, оръжия и превозни средства. За опитни играчи, Garry's Mod може да се използва на техните собствени сървъри. Собствениците на сървъри и администраторите имат възможност да променят конфигурационния файл на сървъра за своите игри. Конфигурационният файл на сървъра се намира в директорията, където е бил инсталиран GMod, и може да бъде достъпен чрез стандартен текстов редактор, като например Notepad.

1.

Кликнете върху папката Windows Explorer в лентата на задачите на Windows, за да отворите Explorer.

2.

Отидете в директорията, където е инсталирана играта "GMod".

3.

Щракнете върху папката “Cfg”, за да покажете съдържанието в десния панел на Windows Explorer.

4.

Щракнете с десния бутон върху файла с конфигурацията на сървъра GMod “server.cfg”, за да покажете контекстното меню.

5.

Щракнете върху опцията “Open With” и след това щракнете върху “Notepad” или друг текстов редактор по ваш избор. Файлът “server.cfg” се отваря и може да се редактира.