Как да получите идея в производството

За да създадете идея, трябва да превърнете първоначалната си идея в жизнеспособен продукт, който ще осигури възвръщаемост на инвестициите Ви, като отговаря на нуждите на пазара с печалба. За да постигнете това, трябва да преминете през процес на разработване на продукти, който отчита както нуждите на клиентите, така и практическите изисквания за производство. Също така трябва да имате способността и увереността да успеете в среда, в която скоростта на отказ на нов продукт е висока.

1.

Извършете изследвания, за да се уверите, че вашата идея ще създаде продукт или услуга, която отговаря на нуждите на пазара. Сравнете идеята си с конкурентни продукти, за да откриете потенциалните силни и слаби страни. Получете предварителни оценки от продуктовите дизайнери, производителите на прототипи, производителите и маркетинговите специалисти, за да изчислите разходите за представяне на вашата идея на пазара. Сравнете разходите си с продажната цена на продукти, които са сходни или конкурентни. Решете дали проектът е жизнеспособен и потенциално печеливш, преди да се ангажирате с повече ресурси за реализиране на вашата идея.

2.

Защитете идеята си. Попитайте хората, с които се занимавате, да подпишете споразумения за поверителност, така че да не разкриват подробности за вашата идея. Вземете съвет от адвокат относно потенциалните ползи и разходи за търсене на патент върху вашата идея.

3.

Подгответе бизнес план с реалистични бюджети за всеки етап от фазата на разработване на продукта въз основа на оценки от доставчици. Определете източниците на финансиране за предварителните етапи. Кандидатствайте за кредит или се обърнете към инвеститорите с предложение за финансиране.

4.

Помолете продуктовия дизайнер да подготви първоначални концепции, базирани на вашата идея. Използвайте концепциите, за да извършите по-подробни изследвания и да получите по-точни разходи. Променете дизайна в съответствие с пазарната обратна връзка и подгответе подробни инженерни чертежи, които ще ви помогнат да планирате производството.

5.

Изработване на прототип за финализиране на дизайна на продукта. Покажете на клиента прототипа и перспективите за повишаване на осведомеността за продукта и получаване на обратна връзка. Помолете маркетинговия екип да подготви прогноза за пазарното търсене като основа за планиране на производствените количества. Подгответе подробни производствени спецификации. Идентифицирайте производители, които могат да предоставят краткосрочни производствени мощности, ако възнамерявате да управлявате собственото си производство. Подходете към производителите с предложението за лицензионно споразумение.