Как да се върнем, за да разпознаем Wi-Fi карта

Backtrack е приложение за безжична мрежова сигурност, базирано в Linux. Тя може да бъде полезен инструмент за фирми, които искат да тестват своите безжични мрежи за уязвимости, като например потенциала за разбиване на парола за Wi-Fi. За да тествате вашата Wi-Fi мрежа в Backtrack, трябва да инструктирате програмата да разпознае Wi-Fi картата на компютъра в режим "монитор", за да може картата ви да измисли подробностите за вашата мрежа.

1.

Стартирайте нов прозорец „Konsole“, като кликнете върху иконата в долната част на екрана.

2.

Показва мрежовите адаптери, които имате. Използвайте вашата безжична карта, така че намерете устройството, което започва с "w". Най-често името на това устройство е близко до "wlan0". Въведете следната команда:

фоп

3.

Вземи връщане назад, за да разпознае Wi-Fi картата в режим на монитор, като въведете следната команда:

airmon-ng стартиране wlan0

Ако устройството ви се нарича "wlan0", можете да оставите тази команда такава, каквато е. В противен случай ще трябва да промените "wlan0" на името на безжичното устройство от Стъпка 2. Сега, когато Wi-Fi картата се разпознава от Backtrack и е в режим на монитор, можете да я използвате, за да тествате уязвимости в безжичната мрежа,