Как да хипервръзка в Hotmail

Безплатната уеб-базирана услуга Hotmail ви позволява да изпращате и получавате имейли от всеки компютър, свързан с интернет. Включването на хипервръзки в имейлите ви позволява да споделяте онлайн ресурси и да направите съответните връзки кликвания. Това спестява получателя на проблема с копирането и поставянето на адреса в адресната лента на браузъра. Въпреки че някои връзки автоматично се разпознават и активират, други не. За пълен контрол при добавяне на хипервръзки, включително използване на описателен текст за адреса, трябва да използвате функцията за вмъкване на хипервръзка на Hotmail.

1.

Влезте в профила си в Hotmail и изберете да създадете нов имейл.

2.

Въведете текста, който искате да използвате за връзката.

3.

Кликнете и плъзнете мишката върху текста, за да го маркирате.

4.

Кликнете върху иконата „Вмъкване на хипервръзка“, която прилича на картина на земята с верижна връзка над нея, разположена в лентата с инструменти за композиране.

5.

Въведете интернет адреса, към който искате да се свържете, и кликнете върху „OK“. Текстът, който сте маркирали, се преобразува в хипервръзка. Ако не сте маркирали никакъв текст, преди самия адрес се появява и служи като свързващ текст.