Политики за човешките ресурси в кодовете за обличане

Политиките за облекло могат да варират от изключително строги до доста незначителни в зависимост от нуждите на бизнеса. Обикновено отдел „Човешки ресурси“ отговаря за изготвянето и прилагането на облеклото на компанията. Освен организациите, които помагат на служителите да подават жалби, има малко правила, регулиращи кодовете за обличане на фирмите. Има много неща, които трябва да се обмислят при създаването на справедлива и практична политика, като същевременно включват мерки за безопасност.

Права на работодателя

Като работодател от вас зависи да установите политика за облеклото, която отговаря на вашите бизнес нужди. Имате право да прилагате политиката си според нужното, което може да включва използването на устни и писмени предупреждения, временно прекратяване или прекратяване на трудовите правоотношения. Типичната политика за облекло включва списъци с разрешени и забранени дрехи и информация за това как се прилага политиката и последствията, пред които са изправени онези, които не спазват.

Права на служителите

Независимо от вида на политиката за облекло, която прилагате, трябва да третирате по еднакъв начин всички служители в рамките на определени категории работа, като спазвате антидискриминационните закони, прилагани от Комисията за равни възможности за заетост на САЩ. Политиката не трябва да третира служителите по-неблагоприятно в резултат на тяхната раса, цвят, религия, пол, национален произход, възраст, увреждане или генетична информация. Например, облеклото може да забрани някои видове етнически дрехи, като например случайно индийско облекло, само ако политиката забранява всички случайни облекла, като дънки, на цялата дъска. Ако облеклото на компанията е в противоречие с религиозните практики на служителя, този служител може да поиска настаняване. Освен ако работодателят не може да докаже, че промяната на облеклото, така че да отговаря на искането на служителя, би довело до неправомерни трудности, работодателят трябва да промени правилника за облеклото. Същото се отнася и до заявления за настаняване, основани на увреждане.

Практичност

Институтирайте и прилагайте практичен облекло за вашия бизнес. Вземете предвид всички фактори при изработването на вашата политика, като например дали служителите са изложени на елементи като дъжд и ниски температури и дали те са видими за широката общественост или остават зад кулисите. Пиърсинг, татуировки и прически, макар и социално приемливи, от някои могат да бъдат взети обидно. Може да има изключително тънка линия между сексуалния тормоз и изкуственото изразяване. Вие сте в рамките на вашите права като работодател, за да изисквате пиърсинг да бъде премахнат, татуировките да бъдат покрити и стилистични изрази да бъдат укротени. Вие ще искате да наложите облекло, което отразява вашата индустрия. Някои компании въвеждат единно облекло, което ясно показва логото на компанията и имената на служителите. Други компании, като банките, могат да изберат кодекс за облекло, подобрен с етикет с имена.

безопасност

Дрежният код винаги трябва да включва съображения за безопасност, като например, ако служителите са длъжни да носят предпазни средства, като очила, стоманени ботуши и каски. Ясно избройте всички регламенти и нека служителите знаят дали са отговорни за осигуряването на собствените си обезопасителни доставки или ако компанията ги издава. Обърнете внимание на косата на лицето и тялото в политиката си, особено за такива индустрии като храни. Адрес за бръснене, мрежи за коса и други средства за изтегляне на косата назад.