Политика за преместване на човешките ресурси

Разработването на политика за преместване за малкия ви бизнес определя параметри за наемане на нови служители извън работното ви място и прехвърляне на текущи служители на отдалечени места. Ефективната политика контролира вашите разходи и времето, посветено на договарянето на детайлите за преместване на нови и настоящи служители. Затова създайте насоки за политиката за преместване, които са подходящи за размера на фирмата, броя на местата и ресурсите или наличния капитал за привличане и задържане на персонал.

Вземане на решение

Една твърда политика без никакво място за преговори може да окаже влияние върху способността ви да привличате и задържате талантливи служители с уменията и квалификациите, от които се нуждае вашата организация. Следователно, установете параметрите и дайте на мениджърите по наемане и HR да вземат решенията за финализиране на подробностите по преместването. Вашата политика трябва да се отнася до жилищата и транспорта, както и до услуги като съвети за недвижими имоти и помощ с културна асимилация за преместване на чужденци, ако вашият малък бизнес работи в чужбина.

цена

При разработването на политиката си за преместване на малкия бизнес, определете колко можете да похарчите за преместване на нови и настоящи служители. Много работодатели - включително федералното правителство - разпределят процент от заплатата на служителя за разходи за преместване. Служителите на федералното правителство могат да имат право да получат стимул за преместване до 25% от годишното си възнаграждение. В специални случаи федералното правителство плаща 50 процента от заплатата на служителя, според американското управление на персонала. Изплащането на еднократна сума на служителите може да звучи като най-лесния маршрут; въпреки това, той изисква служителите да поемат тежестта за намиране и наемане на движеща се компания, намиране на агент за недвижими имоти и организиране на екскурзии за лов на къщи. Работодателите, които не плащат еднократни суми, често харчат между 5 000 и 20 000 долара; средната стойност е 21 033 долара, според проучването на мобилността на работната сила през 2012 г. Проучването на Allied разкрива, че разходите, покрити от най-добрите 10% от работодателите, които преместват служителите си, са около $ 50, 000, често наричани златни пакети.

Данъчна отговорност

Еднократните плащания могат да предизвикат кошмари за данъчни задължения. Службата за вътрешни приходи разглежда някои плащания - пари за преместване на разходи, такси за недвижими имоти, пътувания до домашни лов и други подобни - като част от облагаемия доход на служителя, в съответствие с раздела за възстановяване на средствата за 2012 г. в публикация 521. Също така, методът за определяне дали излишните пари от еднократно плащане са облагаеми, може да бъде объркващо. Вашата компания може да е по-добре да създаде списък с надеждни доставчици, които да обработват въпросите, свързани с преместването и недвижимите имоти на вашите служители, и да назначи HR-човек за обработка на детайлите за преместване. Правенето на това също облекчава стреса за преместването на служителите на ново място.

детайли

Подробностите за вашата политика на преместване включват това, което ще покриете за служителите, които се движат за нова работа или прехвърляне в нова област. Типичните политики за преместване осигуряват помощ при продажбата на текущия дом на служителя и намирането на нов дом. Помощта включва покриване на комисионната на агенцията за продажба на жилища и покупка на нов дом или заплащане на такса за служител, който да развали лизинговия договор за текущия си наем и покриване на разходите за депозит за нов наем. Екскурзиите за лов на къщи дават на служителите възможност да опознаят нова общност, да идентифицират училища за деца или възможности за работа за съпруга. Някои работодатели осигуряват помощ при настаняването на съпрузите, за да намерят нова работа. Включете елементите, които вашите правила включват и изключват и сравнявате правилата си с подобни компании или тенденции в индустрията.