Човешки тенденции в глобализацията

Глобализацията кара предприятията да преосмислят стратегиите си за човешки ресурси. Организациите вече могат да наемат служители от цял ​​свят и впоследствие да могат да продават продукти и услуги през географски и културни граници. Ефектите на глобализацията върху човешките ресурси са инициирали редица тенденции на работното място.

Международен подбор и наемане

Глобализацията позволява на предприятията да наемат и наемат служители от цял ​​свят. Това е особено привлекателно за по-малките фирми, които макар и да не могат да имат повече от няколко служители, могат да запълнят наличните си позиции с най-добрите таланти, дори ако този талант не живее локално. Тенденцията в областта на човешките ресурси в международния подбор и наемане на персонал е насочена към привеждане на разнообразието в организацията и признава, че служителите от чужбина могат да предоставят уникални перспективи за обслужване на клиенти, маркетинг и продажби, наред с други области на бизнеса.

Прогресивни подходи за обезщетения и компенсации

Подобно на тенденцията за набиране на служители в чужбина от разнообразен набор от кандидати е прогресивен подход за осигуряване на обезщетения и компенсации на служителите. Федералните закони определят минималната работна заплата и основните доходи на служителите, но глобализацията доведе до нови идеи за собствениците и мениджърите на бизнеса за това как да възнагради своите служители както като стандартна политика, така и като награда за упорита работа. Вземайки подсказките си от чужбина, някои американски компании вече предлагат отпуск по бащинство, удължен отпуск, програми за работа от дома и гъвкави възможности за грижи за децата си за своите служители. Тези подходи за компенсация позволяват на служителите да балансират работата си с личния си живот и имат за цел да увеличат щастието и производителността сред персонала.

Въвеждане на социални медии

Социалните медии и мобилните технологии са гореща тенденция в глобализацията на човешките ресурси. Социалната и мобилната технология дава възможност на HR да разширява своите услуги чрез по-лесно и бързо общуване със служителите. Ако офисът ще бъде затворен за неблагоприятно време, например, HR може да изпраща съобщения от социалните медии, за да информира служителите си, вместо да използва телефонно дърво. Социалните и мобилните технологии също така помагат на персонала да повиши стойността на компанията, като осигурява бизнес със служители, които са технически разбирани и желаят да приемат нови начини за правене на бизнес.

Професионално развитие

Програмите за обучение за професионално развитие също възникват като тенденция в отговор на глобалните подходи за компенсации. Професионалното развитие е свързано с осигуряването на възможности за растеж на служителите извън ежедневието на организацията. Например, ЧР може да изпрати служители на обучителни семинари, за да изострят своите ИТ умения за използване в глобални социални кампании, или персоналът за обслужване на клиенти може да бъде изпратен на езикови курсове, за да повиши способността им да общуват с клиенти, които живеят в чужбина. Такива програми за професионално развитие държат служителите мотивирани и чувстват възнаградени, а новите умения, които тези служители научават, се използват директно в компанията.