Стратегии за човешките ресурси за текстилната промишленост

Стратегиите за човешките ресурси играят ключова роля в развитието на текстилните предприятия, както в ежедневните дейности, така и в дългосрочните цели. HR е отговорен за повишаване на капацитета на отдела за продажби при договаряне и управление на договори, мотивиране на персонала чрез програми за обезщетения и създаване на условия, които улесняват технологичния напредък. Независимо дали вашата компания работи в Съединените щати или има дъщерни дружества в други страни, вашите стратегии за човешки ресурси трябва да бъдат проектирани така, че да отговарят на вашите цели.

подбор на персонал

Текстилната промишленост насърчава работата на модното проектиране, модела и стиловете на продуктите, така че стратегията ви за човешки ресурси трябва да се съсредоточи върху набирането на подходяща квалифицирана работна ръка за производствената функция, както и в отделите за продажба и маркетинг. Персоналът в тези области е от решаващо значение за производителността, производителността и крайния резултат на вашата компания. Ако работите в световен мащаб, набирайте талантливи местни кандидати, чиято обща компенсация най-вероятно ще бъде няколко пъти по-ниска от използвания персонал с подобни нива на квалификация от домашния офис.

обучение

Персоналът на човешките ресурси трябва да разработи програми за обучение на служителите за адаптиране към нови технологии, които подобряват производствените операции в променящия се пазар на облекло. Обикновено такива обучителни курсове помагат на служителите да подобрят кариерния си растеж и да актуализират нови продукти за конкурентоспособност. Вие също ще се нуждаете от курсове за меки умения за продажби и маркетинг като стремеж към стратегическо управление за увеличаване на обема на продажбите. Човешките ресурси трябва да разполагат с квалификационна система за съществуващи и нови служители, за да определят техните съответни нужди от обучение. За постигане на най-добри резултати, уеднаквете програмите за обучение в домашни и чуждестранни филиали със стратегическите цели и задачи на вашата фирма.

Политика за компенсиране

Вашата стратегия за човешки ресурси трябва да установи политика на заплащане и компенсация, за да насърчи съществуващата работна сила да остане и да привлече квалифицирани кандидати за вашата фирма. Извършване на периодични прегледи на нивата на заплатите, за да се гарантира, че работниците са възнаградени конкурентно. Включете система за стимулиране, базирана на представянето на служителите, като например незабавни бонуси за екипа по продажбите, след като те получат договори или бонуси в края на годината за постигане на целите за изпълнение. Определете компенсации за задграничните дъщерни дружества въз основа на регулациите на дружествата и динамиката на пазара на труда.

Работна среда

Човешките ресурси трябва да осигурят благоприятна работна среда. Прилагане на мерки за безопасност и сигурност, като например наличие на противопожарни аларми, системи за първа помощ и системи за наблюдение. Създаване на професионална работна среда. Посочете описанията на длъжностите, за да избегнете объркване. Политиката за отворени врати може да подобри комуникацията и производителността, когато се прилага правилно. Интегрирайте разнообразието, като съчетаете културни ценности като религиозни празници или молитвени времена, особено за отвъдморски клонове. Провеждайте редовни срещи за изграждане на екипи, за да свържете работниците между отделите и ръководството, както и да намалите стресовия труд.