Теорията за подбора на персонала в айсберга

Теорията за айсберга за подбор на персонала се фокусира върху компетенциите на служителите. Нивото на компетентност на служителите в различни области определя неговия потенциал за изпълнение на стандартите на конкретна длъжност. Например, един продавач, рекламиран да бъде мениджър продажби, не само изисква амбиция, но той също се нуждае от способността да мотивира служителите. Като собственик на малък бизнес, можете да оцените персонала си чрез наблюдения и интервюта, за да определите техните компетенции и да ги поставите съответно в организацията.

Моделът Айсберг

Моделът айсберг съдържа шест компетенции: умения, знания, социална роля, образ на себе си, черти и мотиви. Уменията и знанията се намират в частта от айсберга, която се намира над нивото на водата, което се вижда лесно. Двете характеристики съставляват 20% от компетенциите на дадено лице и са относително лесни за определяне. Социалната роля, представата за себе си, чертите и мотивите са разположени върху айсберга под нивото на водата - скрити от човешкото око. Те представляват 80% от компетенциите на дадено лице, но те са много по-трудни за оценяване от уменията и знанията.

Определяне на компетенциите и характеристиките

Определянето на знания и умения включва тестване на член на персонала или изискване да покаже умение. Определянето на разбирането на служителя за нейната социална роля би означавало да се наблюдава нейното поведение, тъй като се отнася до позицията на нейния персонал. Например, имайте предвид, ако служител се отнася с уважение към своите колеги и работи с тях за постигане на бизнес цели. Също така, потърсете знаци, за да получите представа за самооценката на служителя. Например, служител с негативно самочувствие може да показва агресивно поведение като самохвалство, критикуване на другите и тормоз. Или служителят може да проявява пасивно поведение, включително летаргия, увеличени отсъствия и липса на мотивация. Определянето на черти и мотиви също включва наблюдение.

Документиране на наблюденията

При определяне на ключовите компетенции на служителя документацията се оказва полезна. Например, ако наблюдавате член на персонала, проявяващ лидерски характеристики, запишете бележки относно датата, часа, контекста и подробностите. Също така, включете резултата. Например, запишете как неговите колеги реагираха на неговото поведение. Правете бележки веднага, за да не забравите. Използвайте описателни думи, които точно описват поведението, чертите или мотивите на служителя.

Допълнителна информация

Като допълнение към наблюдението, говорете с колегите на служител, за да разберете тяхното мнение. Задавайте конкретни въпроси въз основа на компетенциите или характеристиките, които изследвате. Не основавайте решенията си за подбор на персонала на един източник или наблюдение. Всеки прави грешки в преценката и грешките. Вместо това разгледайте всички източници и наблюдения.