Идеи за фирмени спонсори

Корпоративното спонсорство е добър начин за вашата компания да върне на общността, която я подкрепя, като същевременно се характеризира като добър корпоративен стюард. Привеждането в съответствие с организации на общността, причини или събития, свързани с вашата индустрия или с философската позиция на вашата компания, може да бъде от полза от гледна точка на бизнеса. Докато много организации изискват парични спонсори, вашата компания също може да бъде спонсор на стоки или услуги.

Събития в общността

Спонсорирането на добре позната и уважавана общностна програма или събитие е добър начин да получите публичност за вашия бизнес. Вашият местен парк и отдел за отдих или агенция за обществени услуги често публикува информация за нуждите на спонсорството. Помислете за спонсориране на серия музикални концерти, годишен панаир или изкуство или разходка. В замяна на вашето спонсорство, може да сте в състояние да преговаряте с банери с логото на вашата компания, показани на събитието, или да имате отпечатано вашето име и лого на доброволни тениски. В допълнение, много общностни програми предлагат щанд на изложби на фирмените спонсори, така че те да могат да разпространяват литература на потенциални клиенти.

училища

Партньорството с местно училище с деца с ниски доходи или деца в риск, които имат разнообразни нужди, може да позволи на бизнеса ви да бъде проактивен в подпомагането на образованието на младите хора в общността. Може да имате възможност да спонсорирате текуща програма, дарявате оборудване, като компютри и софтуер, или да бъдете домакин на спомагателен механизъм за събиране на раници и консумативи за деца, които се нуждаят от тях. Много училища оценяват също така помощта на доброволци за подпомагане на учебни стаи или програми за четене. Можете да подкрепите тези усилия, като позволите на служителите да вземат платено време, отдалечено от работа на доброволци.

Бизнес организации

Промишлеността и бизнес организациите, като ротарианските клубове и търговските камари, често са домакини на програми и събития, които се нуждаят от спонсорство. Съгласуването с една от тези организации като спонсор помага да се повиши вашата позиция в бизнес общността и отваря вратата към възможностите за работа в мрежа. Помислете за спонсориране на обяд за членство, програма за развитие на младежта или образователна серия.

Местни спортни отбори

Младежките лиги на местната общност често се нуждаят от спонсори, които да помогнат за заплащане на тениски и оборудване. Спонсорирането на екипи е сравнително малка инвестиция и изгражда репутацията ви в общността. В замяна на това, вероятно ще получите името на фирмата и логото на отпечатъка на екипните униформи и може да успеете да преговаряте за спонсорство в игрите.

Разходка-а-Thons

Спонсорирайте собствените си служители, които участват в набиране на средства за набиране на средства. Обикновено пешеходците набират средства за кауза, като събират обещания и дарения от семейството, приятели и колеги. Можете да спонсорирате целия бизнес екип, като заплатите такса за регистрация на служителите и закупуване на тениски. Видимостта на служителите ви в разходката-a-thon повишава профила на вашия бизнес, като същевременно подкрепя каузата. Бъдете предпазливи в организацията, която представяте със своето спонсорство, за да сте сигурни, че тя не е спорна по своя характер, нещо, което може да повлияе на вашия бизнес.