Идеи за контрол на запасите

Независимо дали сте производител, търговец на едро или търговец на дребно, голям бизнес или малък, следенето на запасите е от съществено значение. Някои стоки, като храна, имат ограничен срок на годност. Необходимо е да се продават технологии и сезонни продукти, преди да се намали тяхното търсене. Чрез използването на добри процедури за контрол на запасите, инвентарът на вашата компания ще продължи да се движи с темпове, които максимизират печалбите.

Присвояване на приемник на инвентар

Големите компании имат отдели за доставка и получаване. Малък бизнес може да оперира, като остави всеки, който стои до вратата, да приеме следващата пратка. Това може да доведе до объркване, тъй като всеки приемник има свой собствен начин на обработка на поръчката. Чрез присвояване на един човек като вратар, този човек ще бъде отговорен, когато възникнат несъответствия или проблеми. Част от задачата на инвентаризатора е да одитира рафтовете по график, който ще повиши предупреждението за кражба или грешни изчисления.

Установете по-добри отношения с доставчиците

Кой инвентаризация на вашата компания идва от въпроси. Оценка на услугата от всеки доставчик. Колко бързо изпълняват вашите поръчки? Правят ли грешки с вашите поръчки или платежна информация? Посетете с тях, за да видите техния процес и да съобщите за всякакви опасения или похвали. Създаването на отворена платформа ще ви подготви по-добре да преговаряте за по-добри условия и да получите по-добро цялостно обслужване. Инвентаризацията е жизнената сила на вашия бизнес; Поддържането му зависи от вашите доставчици.

Инвестирайте в системи за инвентаризация и персонал

С нарастването на бизнеса ви ще се наложи нуждата от електронна система за инвентаризация. Системите за етикети и баркодове позволяват почти моментална инвентаризация. Чрез внедряването на система със специализиран персонал, който я изпълнява, ще имате информация в реално време, за да взимате критично важни решения за бизнеса ви.