Идеи за персонализиране на обслужване на клиенти

Важен начин за малкия ви бизнес да привлече и спечели нови клиенти е да предоставят ниво или вид услуга, която не се намира на друго място. Въпреки, че съображенията за цените са важни за клиентите ви, отличното обслужване увеличава общата им пазарна стойност. Мотивационният говорител и роден в Тексас Зиг Зиглар каза това за потребителите: хората не купуват по логични причини. Те купуват за емоционални причини. Намерете тази емоционална връзка, за да достигнете до клиентите си индивидуално; по този начин вашият бизнес ще просперира.

Работа с клиенти

Вашите клиенти могат да оценят отстъпките и свързаните с тях финансови пари, но те ще вземат бизнеса си другаде, ако служителите ви не са усвоили грижата за клиентите. Близо две трети от анкетираните потребители са съобщили за прекратяване на бизнес отношения поради незадоволително обслужване на клиентите, като по-голямата част от тях са насочили бизнеса си към конкурент. Бързото реагиране на запитванията на клиентите изглежда достатъчно просто, но това е практика, отдавна загубена от по-големите ви конкуренти, които подлагат клиентите си на автоматизирана услуга. Помислете да замените автоматизираната система за телефонен секретар с оператор на живо и да се включите с тях на базата на първо име.

Лоялност към възнаграждението

Вероятно знаете кои са вашите лоялни клиенти, но приемате ли бизнеса им за даденост? Лоялните клиенти са основата на вашия бизнес, опитни и истински потребители на вашите продукти или услуги. Разработете програма за лоялност, предназначена за специфичните навици на клиента за покупка. Например, ако управлявате кафене, помислете дали да предложите на клиентите си шестата чаша безплатно или да се откажете от цената на достъпа до интернет.

Информираност на продукта

Вашият персонал за обслужване на клиенти трябва да бъде обучен и запознат с всеки продукт или услуга, които вашият малък бизнес може да предложи. Колкото по-запознати са служителите ви с това, което продавате, толкова по-вероятно е те да отговарят на вашите клиенти с продуктите, от които се нуждаят. Тясната връзка с клиентите ще гарантира две неща: 1) вашите клиенти получават точно това, от което се нуждаят, като по този начин увеличават удовлетвореността си от покупка, като същевременно намаляват скъпите приходи; и 2) предоставят ценна обратна връзка за това, което клиентите искат, позволявайки ви да променяте вашите продукти или услуги съответно.

Целеви маркетинг

С картите за лоялност можете да проследявате навиците за покупка на вашите клиенти. Това може да се окаже изгодно, когато искате да уведомите определени групи клиенти за конкретен продукт. Например, ако управлявате магазин за хранителни стоки и вашият основен доставчик на десерт има нова торта, която искате да пусне на пазара, изпратете купони на купувачи на десерти, които най-вероятно биха се заинтересували от този конкретен продукт. Можете да намалите разходите си, като изпратите известия по електронен път и ако доставчикът ви поеме съответните маркетингови разходи.

Покажете благодарността

Какво е единственото нещо, което бихте могли да направите, за да направите вашия бизнес отделен от всички останали? Възможно е да има няколко неща, включително изпращане на персонализирана бележка за поздрав, обаждане на клиентите по телефона и задаване на въпроси относно техните нужди, пряко реагиране на обратна връзка, включително комплименти и оплаквания, и подемане на правилата при определени обстоятелства. Да, това може да означава покриване на нещо по гаранция, която отдавна е изтекла.