Какви са основите на сегментирането на потребителските пазари?

Сегментирането на потребителските пазари изисква създаването на подгрупи от по-голямо население, за да бъдат по-конкретно насочени към тях. На практика има десетки начини за сегментиране на пазара и избраните сегменти ще зависят от бизнеса и продуктите или услугите, които предлага. В основата си, сегментирането е свързано с идентифициране на специфични групи хора въз основа на общи характеристики.

Демографски

Един общ начин за сегментиране на пазара е чрез използването на демографски данни. Демографията е количествена характеристика на група хора. Тези характеристики могат да включват пол, възраст, доход или география (където живеят). Предприятията, които сегментират своя пазар въз основа на демографските данни, се опитват да се насочат към конкретни пазарни сегменти, които са по-склонни да се интересуват от това, което предлагат. Козметичната индустрия например е насочена предимно към жените. Ловната индустрия е по-вероятно да се насочи към мъжете. Производителите на луксозни автомобили се насочват към пазарите си въз основа на доходи. Маркетолозите вероятно ще вземат предвид многобройните демографски характеристики, когато сегментират своите потребителски пазари.

психографски

Психографията са качествени атрибути на пазара и се отнасят до начина, по който хората мислят и какво обичат да правят. Психографията понякога се категоризира с акронима на ИАО, който представлява Интереси, Дейности и Мнения. За маркетолозите може да е трудно да сегментират пазарите си в тези категории. Nielsen е една организация, която предлага достъп до списъци на потребителите въз основа на техните специфични класификации. Те разделят американските домакинства на 66 различни типа или сегмента, за да помогнат на маркетолозите да се съсредоточат върху пазарните сегменти, основаващи се на психографските характеристики. Психографията са лични атрибути, свързани с личността, ценностите, нагласите, интересите или начина на живот.

Поведение при покупка

Важен начин за бизнеса да сегментира своите потребителски пазари е чрез поведение при покупка. Поддържането на добри регистри на клиентите и техните покупки позволява на търговците да идентифицират онези, които са закупили определени видове продукти или са прекарали на определени нива, и след това да ги насочат към подобни оферти. Маркетолозите също могат да се насочат към клиенти на други фирми чрез наемане на списъци, които могат да бъдат използвани в усилията за директен маркетинг чрез традиционна поща или, все повече, онлайн.

Дръпнете го заедно

Колкото повече сегменти, които маркетолозите са в състояние да идентифицират и комбинират, да се насочат конкретно към целеви групи от лица, които най-вероятно ще се интересуват от това, което могат да предложат, толкова по-ефективни и икономически ефективни са техните маркетингови усилия. За тази цел бизнесът се опитва да научи колкото може повече за своите клиенти - къде живеят, възрастта си, нивата на доходите си, какво купуват, какви са техните хобита и какво харесват и какво не харесват. Тази информация може след това да бъде използвана за „клониране“ на тези клиенти чрез достигане до не-клиенти, които имат сходни характеристики и характеристики.

Препоръчано