Какво се основава на доходите на служителите?

Поради правни и професионални причини, вашата компания трябва да знае какъв е основният доход на служителите. Докато съответното законодателство варира от държава до държава, много трудови закони се отнасят до „заплащане на служители в база“. Вашият отдел по човешки ресурси трябва да е запознат със съответния държавен закон, както и с дефиницията на основния доход на служителите като цяло.

Какво е основно заплащане?

"Базово възнаграждение" се отнася до редовното обезщетение, получено от служител за ефективно показване. Работодателите могат да плащат основна заплата като заплата, почасова заплата или за работа на парче. Всички те са основно заплащане. Основното възнаграждение, по-конкретно, се отнася до това, което служителят прави на час, седмица или завършен проект. Различни трудови закони и агенции референтна база заплати за целите на изчисляване на извънредния труд.

Какво не е основната заплата?

Няколко форми на компенсация са извън границите на базовото възнаграждение. Това включва платен отпуск, отпуск по болест, лични дни и други форми на платен отпуск. Терминът също така изключва допълнителни ползи като IRAs, 401 (k) планове, здравни и здравни спестовни сметки. Бонусите, комисионите и другите програми за финансово стимулиране също не се покриват от срочната основна заплата. Накратко, основната заплата се отнася само до редовната почасова компенсация. Почти може да се разглежда като синоним на термина "заплата" или "заплата".

Защо има значение

Трудовото законодателство, като например извънреден труд, се позовава на „основно заплащане“. Работодателите не трябва да плащат извънреден труд за бонуси, комисионни или други форми на компенсации. При много обстоятелства не трябва да плащат и половин и половина лихви за платен отпуск. Освен това определени форми на стимулиращо възнаграждение се облагат с различна ставка, отколкото основната заплата. Отново държавният закон е различен и вашият отдел по човешки ресурси трябва да проучи съответния държавен закон за вашите специфични обстоятелства.

Защо Payball Base Pay?

Все по-често мениджърите и мениджърите получават ниска основна заплата. Това ги принуждава да разчитат на стимулиращо възнаграждение, обвързвайки представянето си с тяхната придобивка. Действително, работата в областта на ниското или дори номиналното базово възнаграждение се превърна в почетен знак в определени кръгове. Това може да ви спести пари от фирмата, както и да ви позволи да харчите компенсационни ресурси там, където те са най-заслужени. Това е и начин за мотивиране на служителите да дадат най-доброто си представяне.

Препоръчано