Защо достъпът до принтера по подразбиране не се използва?

Когато работите с база данни, която е споделена между няколко човека, Access по подразбиране няма да използва един конкретен принтер за отпечатване на отчети или други данни. Вместо това, Access ще използва принтера на лицето, което работи в databse. Ако искате да зададете принтер по подразбиране за използване на определена база данни, така че всички отчети и страници, отпечатани от тази база данни, да отидат на един принтер по подразбиране, можете да го направите в опциите за настройка на страницата.

1.

Стартирайте Microsoft Access и отворете базата данни, за която искате да зададете принтер по подразбиране.

2.

Натиснете "File" (Файл), след това "Page Setup" (Настройка на страницата), за да отворите екрана Page Setup (Настройка на страницата).

3.

Отворете раздела „Страница“ и кликнете върху радиото до „Използване на конкретен принтер“.

4.

Кликнете върху бутона "Принтер" и изберете принтера по подразбиране, който искате тази база данни за достъп да се използва.

5.

Кликнете върху бутона „OK“, за да запазите промените си.